هود بازویی با مجموعه بازو های قابل چرخش تا 360 درجه به طول 2600 و قطر 75 میلیمتر ، با دهانه مکش اتصال به فن 90 میلیمتر و دارای کاسه هود با قطر 375 میلیمتر از جنس pp ساخت کمپانی tofkaam